Behandeling

Gezondheidszorg Psychologen

Een behandeling bij de GZ-psycholoog is in principe kortdurend. We werken in de (voormalige) generalistische basis GGZ (BGGZ) waarbij gemiddeld rond de 12 gesprekken voldoende zijn om je weer op weg te helpen.

In de eerste gesprekken bespreken we je situatie en probleem. We maken samen een analyse van de klachten en de oorzaken ervan. Vervolgens stellen we een behandelplan op, waarin we afspreken aan welke doelen we gaan werken en welke aanpak het beste bij jou en je probleem aansluit. Als we het idee hebben dat je niet op de juiste plek bent, verwijzen we je in overleg zo nodig door.

Gedurende de behandeling werken we aan de besproken doelen. We zullen regelmatig evalueren of de behandeling naar wens verloopt, zo nodig stellen we het behandelplan bij. Wanneer je de gewenste verandering(en) hebt bereikt, breekt de afrondingsfase aan. Hierin gaan we na of de verandering blijft bestaan en besteden we aandacht aan een plan om terugkeer van de klachten te voorkomen.

Hulp bij bijvoorbeeld

Je kunt bij ons terecht voor onder andere de volgende klachten en problemen:

 • Angst en paniekklachten
 • Somberheid, depressie
 • Oververmoeidheid, overbelasting, burn-out
 • Onzekerheid, weinig zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld
 • Onverwerkt trauma
 • Omgaan met lichamelijke klachten, onverklaarde lichamelijke klachten
 • Slaapproblemen
 • Piekeren, zorgen maken
 • Perfectionisme
 • Als het niet lukt om op een assertieve manier voor jezelf op te komen
 • Als je rondom werk, werkeloosheid of studie psychische problemen ervaart
 • Als je seksuele problemen hebt
 • Als je een ingrijpende gebeurtenis hebt ervaren, zoals het overlijden van een dierbare, een scheiding of ontslag
 • Als je problemen ervaart in je relatie(s) of vriendschap(pen)
 • Als je vragen hebt over je identiteit
 • Als bepaalde problemen zich telkens weer herhalen

Tweedelijns GGZ

Met welke klachten kun je niet bij ons terecht? 

Als je last hebt van een acute crisis, een psychose, een ernstige verslaving, als je ernstig suïcidaal bent, of een aan autisme verwante stoornis hebt, dan kunnen we je in onze praktijk niet helpen. Je kunt je dan door je huisarts laten verwijzen naar een GGZ-instelling voor Specialistische GGZ.