Praktische informatie

Wachttijd

De wachttijd voor een intakegesprek wordt per behandelaar aangegeven en maandelijks bijgehouden. Na intake is er vervolgens geen wachttijd tot behandeling. De wachttijd voor intake is onafhankelijk van bij welke verzekeraar je verzekerd bent. Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Aanmelden

Je kunt op twee manieren informatie aanvragen of je aanmelden bij Praktijk West: telefonisch of via het contactformulier.

Telefonisch
Per behandelaar kun je telefonisch een afspraak maken met Psychologenpraktijk West voor een intakegesprek. Indien er niet wordt opgenomen kun je je wens voor het maken van een afspraak inspreken in de voicemail: spreek je naam, telefoonnummer en huisarts in dan word je zo snel mogelijk teruggebeld.

Wendy Bosma: 06-44431031 (intakestop)
Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.

Marloes de Jong: 06-30191573 (intakestop)
Aanwezig op maandag, woensdag en donderdag.

Contactformulier
Vul het contactformulier op de contactpagina compleet in. Ook voor algemene vragen kun je het contactformulier gebruiken, we nemen in alle gevallen zo snel mogelijk contact op.

Tarieven en vergoedingen

1NP
Psychologenpraktijk West heeft geen rechtstreeks contract met de zorgverzekeraars. We zijn aangesloten bij stichting 1NP en daardoor in de gelegenheid om gecontracteerde behandeling aan te bieden van alle ziektekostenverzekeraars. Zie hiervoor ook www.1NP.nl.

Zorgprestatiemodel

Sinds januari 2022 geldt het Zorgprestatiemodel, een nieuw administratiemodel. Voorwaarde waaronder een behandeling vergoed wordt, is een schriftelijke verwijzing van de huisarts met daarop een classificatie van een DSM5-stoornis of een vermoeden van een DSM5-stoornis.

Stichting 1NP regelt voor ons de contracten met de verzekeraars en de facturen voor gecontracteerde zorg. Al onze activiteiten voor jou worden in de consultprijs gerekend, dus ook verslaglegging, behandelplan, eventuele brieven en overleg.

De behandeling wordt verrekend met het eigen risico. In 2024 is dat opnieuw € 385,-. Let op, indien je een verhoogd eigen risico hebt betaal je zelf meer.

Meer informatie vind je in deze patiëntfolder:

Patientfolder-zorgprestatiemodel-digitale-versie.pdf

Voor de actuele en volledige voorwaarden kun je terecht bij je eigen verzekeraar.

 

Mindfulnesstraining

De vergoeding van de Mindfulnesstraining verschilt per verzekeraar en per pakket. Je kunt bij je verzekeraar informeren of je in aanmerking komt. Ook een aantal werkgevers is bereid om werktijd of budget voor deze training vrij te maken.

Generalistische basis GGZ

TARIEVEN GENERALISTISCHE BASIS GGZ (voorheen Eerstelijns Psychologische Zorg) 2019

product
BGGZ
Zorgvraag
zwaarte
Maximale duur
(minuten)
NZa Tarief
(maximaal)
Basis Kort Licht 294 € 472,65
Basis Middel Gemiddelde 495 € 805,34
Basis Intensief Intensief 750 € 1261,82
Basis Chronisch Chronisch 750 € 1154,48
Onvolledig
behandeltraject
120 € 192,92
Overig
product (OVP)
Consult 45 (+ 15) € 98,00

Niet verzekerde zorg

Als je contact wil met een psycholoog maar er is geen sprake van een diagnose, ben je ook welkom bij Psychologenpraktijk West. De overheid heeft bepaald dat niet alle benodigde zorg wordt vergoed. Zo wordt behandeling van relatieproblemen, werkproblemen of aanpassingsproblemen (als er na een indringende gebeurtenis tijdelijk psychische problemen ontstaan) niet vergoed. En als er geen sprake is van een stoornis volgens de criteria van de DSM5, wordt behandeling niet vergoed. De gesprekken worden dan rechtstreeks aan je gefactureerd als Overig Product (OVP). Sommige werkgevers zijn bereid deze kosten voor hun rekening te nemen. Een sessie voor psychologische behandeling duurt 45 minuten, het tarief is € 120,00 per gesprek. Aan het einde van de maand ontvang je de factuur van de sessies van die afgelopen maand. Je dient deze binnen 14 dagen te betalen. Verder zijn op niet verzekerde zorg de volgende betalingsvoorwaarden van Praktijk West van toepassing. Als je nog vragen hebt over de vergoedingen, neem dan contact met ons op via het contactformulier of telefonisch met een van de behandelaren, zie contact.

Privacy en klachtenprocedure

Privacy
Je gegevens (naam, adres, leeftijd, etc.) die voor het verlenen van hulp in onze administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Iedere organisatie is verplicht om correct met privacygevoelige gegevens om te gaan. Dit betekent dat je gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Ook hebben we een beroepsgeheim. Zonder je toestemming mogen wij nooit gegevens doorgeven aan derden.

Het dossier
In je dossier noteren wij je gegevens, en voor zover nodig, die van gezinsleden. Wanneer je niet meer bij ons komt, sluiten wij een maand na het laatste consult het dossier af. Na het laatste gesprek ontvangt de huisarts of verwijzer van ons een schriftelijk verslag van de behandelresultaten. Wij vragen hiervoor je toestemming. Na afsluiting van het dossier zijn wij wettelijk verplicht dit vijftien jaar te bewaren en het daarna te vernietigen.

Recht op inzage en verbetering
Je hebt het recht op inzage van je dossier. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een consult. Voor inzage van meer gegevens kun je een afspraak maken met de behandelend psycholoog. Je kunt je persoonsgegevens laten wijzigen indien ze niet juist, onvolledig of onnodig zijn voor het doel van de registratie. Je kunt een kopie ontvangen van het dossier. Via Stichting 1NP kan je zelf altijd in je dossier kijken gedurende een lopende behandeling.

Voor de volledige Privacystatement van Psychologenpraktijk West kan je HIER klikken.

Klacht 
De psychologen die werkzaam zijn bij Praktijk West zijn allen BIG-geregistreerd en aangesloten bij de LVVP (Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten) en/of het NIP. Deze beroepsverenigingen hanteren een beroepscode waarin de eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan het werk van een psycholoog moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op de principes verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Psychologen die lid zijn van de LVVP en/of het NIP dienen zich aan deze beroepscode te houden. 

Mocht je onverhoopt toch een klacht hebben, bespreek die dan eerst met je psycholoog. Indien we er dan niet samen uitkomen kan er een klachtenregeling opgestart worden via de LVVP (als het gaat om Wendy Bosma) of het NIP (als het gaat om Marloes de Jong).

Kwaliteitsstatuut 
Met ingang 2017 zijn alle vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. In het Kwaliteitsstatuut GGZ staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen leveren in het kader van de Zorgverzekeringswet. Dit model is van kracht sinds januari 2017 voor alle aanbieders in de ggz binnen de Zorgverzekeringswet. Het opstellen van een eigen kwaliteitsstatuut op basis van dit model is voor een ggz-aanbieder verplicht. De psychologen bij Psychologenpraktijk West zijn ieder in het bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut en hebben deze ter inzage op de praktijk.